Úvod do programování, od teoretického základu po psaní základních konstrukcí a knihoven v jazyce C# 💻

Opakování základů, statika, overloading, práce s jednoduchými objekty, návrh uživatelského prostředí ve WPF za pomoci jazyka C# a XAML
Práce na GUI aplikacích 🎚️

Tvorba aplikací s GUI využívající principy OOP, práce s multimédii, obrázky a základy připojení k DB

Teorie okolo rozšířené, mixované a virtuální reality, jejím aktuálním využití a budoucnosti. Vliv virtuální reality na fyzickou i psychickou část uživatele.
Základy tvorby her pro PC a scén pro VR v multiplatformním herním engine Unity