Available courses

Dobrovolné a akreditované digitální certifikáty, které můžeš získat samostudiem 💻

Teorie okolo rozšířené, mixované a virtuální reality, jejím aktuálním využití a budoucnosti. Vliv virtuální reality na fyzickou i psychickou část uživatele.
Základy tvorby her pro PC a scén pro VR v multiplatformním herním engine Unity

Opakování základů, statika, overloading, práce s jednoduchými objekty, návrh uživatelského prostředí ve WPF za pomoci jazyka C# a XAML
Práce na GUI aplikacích 🎚️

Úvod do programování, od teoretického základu po psaní základních konstrukcí a knihoven v jazyce C# 💻