Úvod do programování, od teoretického základu po psaní základních konstrukcí a knihoven v jazyce C# 💻