Opakování základů, statika, overloading, práce s jednoduchými objekty, návrh uživatelského prostředí ve WPF za pomoci jazyka C# a XAML
Práce na GUI aplikacích 🎚️